August 17, 2020 - Bởi Admin

Chương trình ưu đãi sản phẩm V-PHOENIX cho doanh nghiệp VRW của Bộ Thông tin truyền thông từ 1-4-2020 đến hết 30-9-2020

Mục tiêu của chương trình

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giúp các doanh nghiệp làm việc ở nhà, giảm tải tập trung nhân lực tại công ty chống đại dịch Covid-19. Đảm bảo bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu, triển khai nhanh, quản trị dễ dàng.

Điều kiện áp dụng

Chương trình giành cho các doanh nghiệp thông qua chương trình của Bộ Thông tin Truyền thông.

Nội dung ưu đãi

Được giảm 70% giá phần mềm và giá phân phối (chiếm 60% của giá gốc) trong 3 tháng, với các đơn đặt hàng trong khoảng thời gian từ 1/4/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

Bên cạnh đó sẽ có thêm giảm giá với các đơn đặt hàng có số lượng lớn trên 100 người dùng.

Với các hội viên Hiệp hội VINASA, Doanh nghiệp trẻ, Nông nghiệp công nghệ cao sẽ có chương trình ưu đãi riêng (tại đây). Không áp dụng đồng thời hai chương trình.

Xem thêm bảng giá gốc

Bảng giá tính sẵn (đơn vị tính triệu đồng Việt Nam)

 Các góiSilver Gold Emerald
  Gốc Ưu đãi GốcƯu đãi Gốc Ưu đãi
 3 tháng 0.9 0.522 1.2 0.822 1.5 1.122
 6 tháng 1.8 1.422 2.4 2.022 3 2.622
 12 tháng 3 2.622 4 3.622 5 4.622