August 17, 2020 - Bởi Admin

VIEGRID tham gia chương trình ưu đãi "Làm việc từ xa, đẩy lùi Corona" do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ

Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, Cục Tin học hoá đồng hành cùng Vietnam Remote Workforce xây dựng danh sách các phần mềm và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt giai đoạn dịch Covid-19 giúp bạn vừa tuân theo tiêu chí #stayhome để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng, vừa giữ được kết nối với thành viên khi làm việc từ xa.

Công ty VIEGID là doanh nghiệp tham gia chương trình ưu đãi của Bộ Thông tin truyền thông. Trong Đại dịch Covid-19 các doanh nghiệp đều phải tính tới tổ chức làm việc tại nhà. Làm việc từ xa hay Work From Home(WFH) được coi là góp phần đáng kể trong việc cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi đưa ra GIẢI PHÁP V-PHOENIX - LÀM VIỆC TỪ XA ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN DỮ LIỆU với ưu đãi lên đến 70% giá cho 3 tháng đầu dành cho các doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid-19 này.

Thông tin chi tiết về chương trình:  tại đây