Bởi Admin | 17 tháng 8, 2020

V-EAGLE Giải pháp internet an toàn c...

Hiện nay, Việc sử dụng Internet đã trở thành thói quen, và là công cụ làm việc...

Đọc thêm

Bởi Admin | 17 tháng 8, 2020

Giải pháp truy cập Internet an toà...

Ngày 4-5-2013, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra buổi giới thiệu của Viện ...

Đọc thêm

Bởi Admin | 17 tháng 8, 2020

GIẢI PHÁP V-AZUR

Giải pháp “Trời Việt Xanh” (V-AZUR) bảo vệ an ninh dữ liệu cho mạng LAN khi tru...

Đọc thêm

Bởi Admin | 17 tháng 8, 2020

Chợ dịch - ai bán ai mua

TP - Một nhóm khoa học gia có ý định kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Vi...

Đọc thêm

Bởi Admin | 17 tháng 8, 2020

Công nghệ dịch thuật cần cho s?...

ICTnews - Những năm gần đây, công nghệ dịch thuật đã bắt đầu xuất hiện tạ...

Đọc thêm

Bởi Admin | 17 tháng 8, 2020

Trao học bổng cho các sinh viên mi...

Ngày 26/5, Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển các Dân tộc thiểu số và Miền núi đã...

Đọc thêm