Bocohan Standard Edition (BOCOHAN SE) là phần mềm hỗ trợ dịch, tương đương với các phần mềm như TRADOS, WORDFAST, DÉJÀ VU,… với nhiều tài nguyên và chức năng xử lý tiếng Việt. BOCOHAN SE được thiết kế cho những người cần đến dịch thuật Anh-Việt-Anh hoặc Trung-Việt-Trung trong công việc như chuyên gia dịch thuật, nhà nghiên cứu chuyên ngành, các chuyên gia và sinh viên trong các ngành chuyên môn. 

BOCOHAN SE có thể sử dụng một mình (stand-alone) hoặc trên Internet (BOCOHAN Community Server) và các máy dịch tự động khác nhau để sử dụng.

BOCOHAN SE giúp người dịch tạo ra các bản dịch có chất lượng bao gồm trí thông minh của con người mà các công nghệ dịch tự động sẽ còn lâu mới đạt được.

BOCOHAN SE có thể giúp tăng năng suất lao động của người dịch tới trên 400% cùng với khả năng tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và học tập ngày càng tăng.

BOCOHAN SE là phiên bản nâng cấp của các phiên bản cũ đã phát hành cho người sử dụng. BOCOHAN SE được nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ dịch thuật ưu việt làm cho BOCOHAN SE sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu cho những người Việt Nam làm việc chuyên môn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.