Bocohan Student Edition là phiên bản rút gọn của phiên bản Bocohan Standard Edition, bao gồm các tính năng đơn giản và hữu ích giúp nhóm đối tượng học sinh, sinh viên có thể tận dụng tối đa khả năng dịch thuật của ứng dụng.