Việt Nam thời "chuyển đổi số"

Hiện nay Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng trên toàn thế giới, cùng với thời đại công nghệ 4.0. Chuyển đổi số ở đây có 2 phần chính là “Chuyển đổi” và “số”, không phải mua và áp dụng công nghệ là có thể tăng hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Vậy chuyển đổi số là gì? Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nhưng nó không phải đơn giả chỉ là áp dụng công nghệ mà nó còn là quá trình sử dụng công nghệ để tạo hoặc sửa đổi các quy trình hiện tại của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, khách hàng và sự thay đổi của thị trường. Chuyển đổi số không phải là số hoá. Chuyển đổi số tăng thêm giá trị cho mọi tương tác của khách hàng với doanh nghiệp, thay đổi các thức kinh doanh hiện tại. Tận dụng đủ các tiền năng và cơ hội của công nghệ nhằm thực hiện mọi thứ một cách nhanh, chính xác, sáng tạo. Thay đổi tư duy văn hoá trong cách tiếp cận và giải quyết công việc hàng ngày của nhân viên, lãnh đạo doanh nghiệp. Tạo nên một nền tảng văn hoá của doanh nghiệp, áp dụng với chiến lược lâu dài và kiên định. Định hình lại cách tiếp cận khách hàng, xây dựng nền tảng lựa chọn cho khách hàng, đưa ra các cơ hội mới để mở rộng các dịch vụ cho doanh nghiệp.