Thuật ngữ Thư tín thương mại không còn xa lạ đối với mọi người. Tuy nhiên, để tạo được ấn tượng tốt đẹp với đối tác lại là một vấn đề không đơn giản. Khi trình bày một bức thư, nhược điểm của người viết là thường bị lúng túng trong việc bố trí bố cục thư, phong cách cũng như trật tự trình bày (thứ tự họ tên, địa chỉ, …), lựa chọn nội dung phù hợp (ngắn gọn, mạch lạc, hợp logic…). Đối với thư tín thương mại được viết cho đối tác nước ngoài thì người viết có thể gặp phải một trở ngại nữa, đó là ngoại ngữ.


Trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu nhu cầu của người sử dụng, VIEGRID xây dựng phần mềm Thư tín thương mại nhằm giúp người sử dụng có thể xây dựng thư thương mại song ngữ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.


Phần mềm được xây dựng với nhiều tiện ích như:


Hỗ trợ viết các mẫu thư tiếng Anh, tiếng Việt

Hỗ trợ dịch song ngữ các mẫu thư Anh – Việt, Việt – Anh

Chỉnh sửa thông tin các nhân, các mục danh bạ

Tùy chọn chỉnh sửa các phần của thư như:

Heading Format (tên, địa chỉ người gửi, ngày gửi)

Address (tên, địa chỉ của người nhận)

Greeting (lời chào đầu thư)

Openning paragraph (phần mở đầu thư)

Body paragraph (phần thân thư)

Closing paragraph (phần kết nội dung thư)

Closing (lời chào cuối thư)

Enclosure (mô tả tài liệu đính kèm thư, nếu có)

Từng phần thư sẽ có danh sách các mẫu, ví dụ minh hoạ để hướng dẫn người sử dụng. Nếu cần dịch thư, người sử dụng sẽ được hỗ trợ bằng các công cụ dịch được tích hợp sẵn trong chương trình.

Xuất thư ra định dạng tệp RTF.

Lưu thư lại làm ví dụ minh hoạ.