“Thế giới chữ” là một không gian cung cấp các tiện ích và tài nguyên về việc sử dụng chữ nghĩa để tạo ra văn bản có chất lượng cao.  Đây là một dịch vụ cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển ngôn ngữ, đồng thời cũng là nhịp cầu vượt qua rào cản ngôn ngữ giữa các dân tộc trên thế giới.

Nội dung của “Thế giới chữ” bao gồm:

 • Gìn giữ và phát triển ngôn ngữ
 • Các tiện ích và tài nguyên chuyển ngữ
 • Học và chơi
 • Các dự án Cộng đồng
 • Blog
 • Diễn đàn

  Chuyên mục “Dọn vườn” sẽ có chức năng “gìn giữ và phát triển ngôn ngữ”. 

  Chuyên mục BOCOHAN trước mắt sẽ tập trung chuyển ngữ Anh-Việt-Anh và sẽ tiến tới chuyển ngữ cho các cặp ngôn ngữ khác. 

  Chuyên mục “Tài nguyên” sẽ giúp người sử dụng trao đổi các tài nguyên cần thiết như tiện ích, phần mềm, ngữ liệu, từ điển, thành ngữ,... 

  Chuyên mục “Học và chơi” sẽ giúp các bạn học các ngôn ngữ chuyên ngành, trước hết bằng cách đọc các tài liệu song ngữ. Học và chơi là việc học ngôn ngữ một cách tinh tế hơn là “học ngôn” gắn với sử dụng đơn giản và thông thường. 

  Các dự án Cộng đồng là nơi các thành viên của Cộng đồng sẽ cùng nhau tạo lập ra các tiện ích, tài nguyên và các nội dung cho Thế giới chữ. 

   Diễn đàn là nơi diễn đạt và trao đổi tâm tư và chí nguyện của các thành viên để cùng nhau xây dựng “Thế giớichữ” vì lợi ích cộng đồng.

   Thành viên của “Thế giới chữ” là các chuyên gia CNTT, ngôn ngữ, dịch thuật, nhà văn, nhà thơ, thầy giáo, sinh viên, học sinh và tất cả những người có đam mê chữ nghĩa và có nhiệt tình đóng góp cho việc nâng cao chất lượng văn bản.

  Đây là một nghĩa cử lớn lao và nghiêm trang, nhưng cũng là một công việc vui vẻ, được thực hiện dưới nhiều hình thức mới mẻ để trở thành một hoạt động giải trí lành mạnh và hữu ích. Để động viên sự đóng góp, “Thế giới chữ” sẽ có hệ thống tính điểm cho các đóng góp của thành viên.  Điểm số này sẽ được dùng để sử dụng các dịch vụ của cộng đồng và chia sẻ các lợi ích tiềm năng.

  Nhờ sự tài trợ của VIEGRID, trang “Thế giới chữ” đã được thành lập để phục vụ cộng đồng. Trước mắt, các tiện ích và tài nguyên đang còn giới hạn. Trong tương lai, nhờ sự cộng tác của các thành viên nhiệt tình, biên giới của “Thế giới chữ” sẽ mở rộng không giới hạn, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đó cũng chính là lý do hiện hữu và khát vọng xã hội của những người có tri thức. Ngôn ngữ phát triển là cơ sở cho tư duy phát triển. Xóa bỏ hàng rào ngôn ngữ và ngữ nghĩa là để con người xích lại gần nhau, triệt tiêu thù hận và chiến tranh để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.