XẾP HẠNG VĂN BẢN

Văn bản là tinh hoa tư duy của nhiều thế hệ, là nguyên khí quốc gia. Hội nhập kinh tế văn hóa là một hành trình gian nan, đòi hỏi ngôn ngữ phải đủ chính xác để thu nhận được tri thức của nhân loại vừa đủ sức phổ cập để biến tri thức đó thành sức mạnh của cộng đồng người Việt. Tiếng Việt đáng lẽ phải được quan tâm chăm sóc, chỉnh đốn và phát triển hơn nữa. Tiếc thay, hiện nay tiếng Việt đang bị xuống cấp, lỗi chính tả tràn lan trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, trong học đường, thậm chí một số vào các văn bản pháp quy.

Một số chuyên gia ngôn ngữ cho rằng đây không còn là nguy cơ tiềm ẩn chỉ cần cảnh báo mà đã là một vấn nạn phải huy động sức mạnh của cả cộng đồng, chỉ có thể đối phó nếu có một chiến dịch truyền thông lớn với mọi người Việt cùng vào cuộc.

Giữ gìn tiếng Việt là trách nhiệm với các thế hệ tương lai. Sửa lỗi chính tả cũng là chấn chỉnh kỷ cương xã hội và kêu gọi tinh thần trách nhiệm ở mỗi người lao động. Đối phó với vấn nạn xã hội là một việc vô cùng khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người tự hoàn thiện bản thân mình, dẹp bỏ thói tỵ hiềm, tự ái, thành tích hơn thua để cùng chung tay vì lợi ích của cộng đồng. 

Trang web và dự án "Xếp hạng văn bản" được đề xuất và xây dựng dựa trên nghiên cứu của một nhóm chuyên gia về CNTT và Công ty VIEGRID về tỷ lệ lỗi là đặc trưng định lượng về mức độ phạm lỗi chính tả trong văn bản tiếng Việt của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan truyền thông. Nhóm chuyên gia hy vọng rằng những con số tuy còn sơ sài sẽ nói lên một cách trung thực nhất giúp cộng đồng cảm nhận được mức độ phạm lỗi chính tả mà không bị ảnh hưởng bởi một thiên kiến nào. Mục đích của việc cung cấp số liệu đánh giá chính tả văn bản chính là để giúp các đơn vị được đánh giá có cơ sở để cải thiện chất lượng văn bản của mình tùy theo nhận thức của đơn vị đó.